Theorie

LEREN IN DE THEORIE!

THEORIE

THEORIE

De eerste twee leerjaren op onze school zijn de basisjaren. Je maakt kennis met de verschillende theorievakken.
We besteden veel aandacht aan de basisvorming.
Bij sommige vakken werk je op je eigen niveau. Andere vakken worden meer klassikaal aangeboden.
Naarmate je langer op school zit worden het aantal uren theorie minder en krijg je meer praktijk en/of stage.

THEORIEVAKKEN

THEORIEVAKKEN

Je volgt in ieder geval de volgende theorievakken:

  • Nederlands
  • Wis en Rekenen
  • Burgerschap
  • ICT
  • Natuur en Techniek
  • Aardrijkskunde
  • Engels
  • Sociale Vaardigheden

IOP

IOP

De mentor stelt samen met jou en je ouders/verzorgers ieder jaar een Individueel OntwikkelingsPlan (IOP) op. In dit IOP staat wat je nodig hebt om je schoolloopbaan goed af te kunnen ronden. Natuurlijk past dat binnen jouw mogelijkheden en die van de school.

MENTOR ALS COACH

MENTOR ALS COACH

Op onze school heeft iedere leerling een eigen mentor. De mentor geeft een groot deel van de theorievakken. Samen met je mentor kijk je wat je gaat leren.
De mentor werkt volgens de afspraken die gemaakt zijn in het Individueel OntwikkelingsPlan (IOP).
De mentor is ook voor je ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt binnen de school.

"Leren doe je met vallen en opstaan... Waarom moet ik er dan altijd bij zitten!"

DE VOORDELEN VAN PRAKTIJKONDERWIJS

Eigen Mentor

Iedere leerling heeft een eigen mentor. De mentor geeft een groot deel van de theorievakken. Samen met je mentor kijk je naar wat je gaat leren.

IOP

Op onze school mag je zelf meedenken over wat je wil leren en wat belangrijk is voor jouw toekomst. Dat schrijf je samen met je mentor op in je IOP.

Begeleiden naar Zelfstandigheid

Op onze school word je begeleid naar zelfstandigheid. We bereiden je zo goed mogelijk voor op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.
Image

Laatste Nieuws

22 december 2023
19 december 2023
08 december 2023

Agenda

17 juli 2024;
Laatste schooldag Onderbouw
18 juli 2024;
Organisatiedag
19 juli 2024;
Organisatiedag

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl