Toelatingsprocedure

  • Wanneer een leerling wordt aangemeld bij PrO Hardenberg worden ouders/verzorgers en de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek.
  • Na het intakegesprek wordt de leerling besproken in de Commissie voor de Begeleiding van PrO Hardenberg. Bij een positief besluit van de toelatingscommissie wordt er door de orthopedagoog een deskundigenadvies geschreven ter onderbouwing van de aanvraag toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs en zal het dossier opgestuurd worden naar de Commissie voor Advisering en Toelating+ (CAT+) van SWV Klasse.
  • Het SWV beslist of de TLV PrO voor uw kind kan worden afgegeven. Het besluit van de commissie wordt binnen 5 werkdagen nadat het dossier is behandeld schriftelijk kenbaar gemaakt naar PrO Hardenberg. PrO Hardenberg heeft de verantwoordelijkheid u als ouder over het besluit te informeren.
  • Als het SWV een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeeft voor het praktijkonderwijs dan kan een leerling definitief ingeschreven worden bij PrO Hardenberg.
  • Als het SWV geen TLV afgeeft voor praktijkonderwijs kan een leerling niet worden ingeschreven op PrO Hardenberg en zal er in gezamenlijk overleg gekeken moeten worden wat de meest passende onderwijsplek is voor de leerling.
  • De schoolmaatschappelijk werkster neemt contact met u op voor een huisbezoek.
  • Binnen zes weken na de start van het schooljaar wordt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling.
  • In de loop van het eerste schooljaar vindt er op school een medisch onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt gedaan door de jeugdverpleegkundige/jeugdarts van de GGD.

Zoeken

Agenda

17 juli 2024;
Laatste schooldag Onderbouw
18 juli 2024;
Organisatiedag
19 juli 2024;
Organisatiedag
22 juli 2024;
Zomervakantie

Laatste Nieuws

22 december 2023
19 december 2023
08 december 2023

Agenda

17 juli 2024;
Laatste schooldag Onderbouw
18 juli 2024;
Organisatiedag
19 juli 2024;
Organisatiedag

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl