School en Klachten

Het handelen van medewerkers, directie en bestuur van PrO Hardenberg is gericht op het creëren van een goede en fijne sfeer op school, waarin leerlingen, medewerkers en ouders elkaar waarderen en serieus nemen.
Openheid, transparantie en betrokkenheid staan daarbij centraal.
Hierdoor kunnen veel kleine en ook grotere problemen opgelost worden voordat ze uitgroeien tot een klacht.

Het is dus ook van groot belang dat dat ouders/leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen als er problemen zijn ontstaan. De meest eenvoudige weg hier is om contact op te nemen met de mentor van de leerling. Hij of zij kan dan helpen om het probleem bespreekbaar te maken. Mocht de mentor onderdeel zijn van het probleem dan kan de directeur gebeld/gemaild worden. Hij kan in dat geval helpen het probleem op te lossen.

Toch kan het voorkomen dat in de dagelijkse praktijk problemen ontstaan die aanleiding kunnen vormen voor het uiten van een klacht of klachten.

Wanneer klager en aangeklaagde elkaar niet kunnen vinden in het bespreken van de klacht of wanneer de klacht dermate ernstig is dat een direct contact tussen klager en aangeklaagde niet wenselijk is, is hulp en bemiddeling door een derde partij noodzakelijk.
In dat geval kan contact worden opgenomen met een van de contactpersonen in school. Hij zal de klager verder helpen naar de juiste instantie binnen de school.

Het is van groot belang dat er in alle situaties sprake is van een zorgvuldige en adequate behandeling van de klacht, waarbij zowel klager als aangeklaagde zich zorgvuldig en respectvol behandeld voelen en uiteindelijk alle betrokkenen zich kunnen neerleggen bij de uitkomst.

De stichting en school zijn aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Het is echter zo dat klachten pas door deze landelijke commissie als de klacht worden behandeld als duidelijk is dat de klacht eerst binnen de school is behandeld en in tweede instantie door het bestuur is onderzocht.

Pas als die stappen genomen zijn neemt de landelijke klachtencommissie klachten in behandeling.
Deze klachtenregeling regelt dan ook de behandeling van klachten binnen de school en de stichting.

De klachtenregeling van PrO Hardenberg ligt ter inzage op school en is te downloaden via de website van PrO Hardenberg.
De klachtenprocedure van de landelijke klachtencommissie is te vinden op de website van de commissie: www.gcbo.nl

De adresgegevens van de landelijke klachtencommissie zijn:

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T 070- 3861697
F 070- 3020836
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken

Agenda

23 dec 2021;
Kerstviering
24 dec 2021;
Kerstvakantie
09 feb 2022;
Studiedag
21 feb 2022;
Voorjaarsvakantie

Laatste Nieuws

29 november 2021
17 november 2021
31 oktober 2021

Laatste Nieuws

29 november 2021
17 november 2021

Agenda

23 dec 2021;
Kerstviering
24 dec 2021;
Kerstvakantie
09 feb 2022;
Studiedag

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl