School en Thuis

schoolenthuisHet is erg belangrijk om als ouders/verzorgers en personeel goed contact te hebben over het wel en wee van de leerlingen. De contacten worden onderhouden door:

Informatieavond: Aan het begin van het schooljaar is er voor elk leerjaar een algemene informatieavond. Deze informatieavond vindt plaats op woensdag 19 september 2018.
IOP-gesprekken (Individueel Ontwikkelings Plan): Drie maal per jaar voert de leerling met de mentor een IOP-gesprek. In de week na dit IOP-gesprek met de leerling worden ook de ouders/verzorgers uitgenodigd voor een IOP-gesprek.
De IOP-gesprekken zullen plaatsvinden in november 2018 en april 2019.
In juni is er nog een IOP gesprek alleen met de leerlingen.
Huisbezoek: Wanneer er zich bijzonderheden voordoen bezoekt de leerkracht, indien gewenst, de ouders/verzorgers thuis.
Ouderavond: Vanuit school organiseren we eenmaal in het jaar een ouderavond.
Open dag: We houden dit schooljaar een open dag op donderdag 17 januari 2019.
Informatiebrief: Regelmatig versturen we per mail een Info-brief met daarin de laatste nieuwtjes of belangrijke mededelingen.
Website: Een hele snelle manier om op de hoogte te blijven is door regelmatig een bezoekje aan onze website te brengen: www.prohardenberg.nl.

Natuurlijk beperken we de relatie tussen thuis en school niet tot deze georganiseerde contacten. Als er iets bijzonders is, nemen we uiteraard contact met u op en we hopen dat u dat omgekeerd ook zult doen. Het is vaak heel verhelderend om even te overleggen met de leerkracht als er zich iets bijzonders voordoet.

Wilt u, als uw kind om een of andere reden moet verzuimen, dit voor schooltijd aan ons meedelen?
De school heeft de plicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden.

Zoeken

Agenda

13 dec 2018;
Halt Vuurwerkvoorlichting
13 dec 2018;
Kerstmarkt
18 dec 2018;
Basketbaltoernooi
21 dec 2018;
Kerstviering

Laatste Nieuws

07 december 2018
03 december 2018

Laatste Nieuws

07 december 2018
03 december 2018

Agenda

13 dec 2018;
Halt Vuurwerkvoorlichting
13 dec 2018;
Kerstmarkt
18 dec 2018;
Basketbaltoernooi

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl