Nieuws

Hoera, we zijn geslaagd!!

RASdiplomaSoraya Van Dijk, Sanne Drenth, Kirsten Epping, Esmeralda van Haarst, Marjoleine de Rooij, Pricilla Snip, Kim Snoeijer, Amina Yusuf en Mevr. Bosscher hebben het diploma “algemene schoonmaak” afgelopen maandag in ontvangst genomen. We hebben de afgelopen weken heel wat geoefend met de basisvaardigheden schoonmaak.

Begin Februari zijn we in samenwerking met schoonmaakbedrijf Asito gestart aan deze opleiding. Hiljo Martens (docent Asito) kwam ons iedere maandagochtend lesgeven.
We oefenden op de onderdelen stofwissen en moppen, sanitair en interieurreiniging m.b.v. de microvezelmethode. Dit is een methode die steeds meer in de schoonmaak wordt gebruikt. Je gebruikt dan enkel een klam vochtig microvezeldoekje om mee schoon te maken. We hebben geleerd dat we acht kanten van dit doekje kunnen gebruiken. Dat is handig en scheelt erg veel tijd.
Het diploma is een landelijk erkend diploma dat in veel branches gevraagd wordt.
Een waardevol papiertje dus!

Doordat Mevr. Bosscher ook het diploma heeft gehaald, kunnen we in het nieuwe schooljaar zelf deze opleiding gaan aanbieden aan leerlingen die dit graag willen.
Iedereen van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!

Op dinsdag 21 mei en donderdag 23 mei zullen er op school gastlessen worden gegeven over Puberteit en Persoonlijke Hygiene.

puberAls school besteden we in elk leerjaar al veel aandacht aan deze voor pubers zo belangrijke onderwerpen.
Soms, lastige te bespreken onderwerpen..... maar we kunnen het belang niet vaak genoeg benadrukken en herhalen.
We maken dan ook dankbaar gebruik van het aanbod voor deze gastlessen!

Tijdens de lessen wordt er op een aansprekende manier ingegaan op:
- Kennisoverdracht op het gebied van lichamelijke en mentale ontwikkelingen in de puberteit.
- Vaardigheden aanleren op het gebied van een gezonde persoonlijke verzorging.
- Taboe's doorbreken om de seksuele verschillen bij jongens en meiden te bespreken.
- et vergroten van de weerbaarheid door gespreksvoering op het gebied van wensen en grenzen.

Doelstelling is door kennisoverdracht, het aanleren van vaardigheden en stimuleren van een positieve beeldvorming rond de puberteit en het verschil tussen jongens en meiden, het eigenaarschap rond het eigen lichaam bevorderd wordt en daardoor een gezonde verzorgingsroutine wordt gestimuleerd.

Donderdag 16 mei komt een medewerker van Bureau Halt voorlichting geven aan groep O1, O2 en O3 over online veiligheid.

bureauhaltLeerlingen leren dat je online vaak makkelijker ‘te ver gaat’ dan in een gewoon gesprek. Leerlingen krijgen inzicht in de digitale wereld en welke gevolgen misbruik kan hebben voor alle betrokkenen. Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen.

In de voorlichting gaan we met de leerlingen uitzoeken wanneer iets op internet strafbaar is. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te analyseren. De leerlingen bespreken met elkaar wat er is gebeurd, of er een strafbaar feit is gepleegd, wie het slachtoffer is en of de dader een straf verdient.

Over Halt 
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Als rechtspersoon met een wettelijke taak voert Halt jaarlijks 17.000 Halt-straffen uit. Ook levert Halt duizenden kortlopende interventies zoals voorlichtingen op scholen en veiligheidsanalyses op sportverenigingen. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. 

Tips voor Ouders over Veilig Internet
• Informeer je kind over internet, sociale media, risico’s etc.
• Maak samen regels en afspraken
• Denk samen na over welke informatie je kan delen (en welke niet)
• Bewaak persoonsgegevens
• Spreek niet af met onbekenden
• Bekijk af en toe de browser geschiedenis
• Wees een voorbeeld als ouder

Zoeken

Facebook

Agenda

15 juli 2019;
Zomervakantie
26 aug 2019;
Organisatiedag
27 aug 2019;
Organisatiedag

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl