Nieuws

De herfst is duidelijk begonnen, de bladeren kleuren en vallen, de dagen worden korter.
ikvalop

 

Dat maakt dat de leerlingen weer in donker van en naar school moeten reizen. Het is van belang dat de leerlingen goed zichtbaar zijn in het verkeer.
In leerjaar 1 en 2 doen we daarom dan ook altijd mee aan de fietscontrole die door de gemeente en politie wordt georganiseerd.

Wij vinden het van groot belang dat de leerlingen goed zichtbaar zich in het verkeer verplaatsen.
Op vrijdag 23 oktober worden de fietsen van de 1e jaars en 2e jaars door de politie op school gecontroleerd. Helpt u, uw zoon en dochter bij het in orde maken van de fiets?

We proberen hiermee ongelukken te voorkomen. De politie zal de komende tijd extra controles op de fietsverlichting uitvoeren. 

Donderdag 22 oktober komt een medewerker van Bureau Halt voorlichting geven aan groep O1 en O2 over online veiligheid.

bureauhaltLeerlingen leren dat je online vaak makkelijker ‘te ver gaat’ dan in een gewoon gesprek. Leerlingen krijgen inzicht in de digitale wereld en welke gevolgen misbruik kan hebben voor alle betrokkenen. Leerlingen leren hoe zij kunnen voorkomen dat ze in een strafbare situatie terecht komen.

In de voorlichting gaan we met de leerlingen uitzoeken wanneer iets op internet strafbaar is. Dit doen we door een aantal waargebeurde verhalen te analyseren. De leerlingen bespreken met elkaar wat er is gebeurd, of er een strafbaar feit is gepleegd, wie het slachtoffer is en of de dader een straf verdient.

Over Halt 
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Als rechtspersoon met een wettelijke taak voert Halt jaarlijks 17.000 Halt-straffen uit. Ook levert Halt duizenden kortlopende interventies zoals voorlichtingen op scholen en veiligheidsanalyses op sportverenigingen. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. 

Tips voor Ouders over Veilig Internet
• Informeer je kind over internet, sociale media, risico’s etc.
• Maak samen regels en afspraken
• Denk samen na over welke informatie je kan delen (en welke niet)
• Bewaak persoonsgegevens
• Spreek niet af met onbekenden
• Bekijk af en toe de browser geschiedenis
• Wees een voorbeeld als ouder

De herfstvakantie is voorbij. school. De maatregelen vanuit de overheid ten aanzien van het Covid-19-virus zijn in de vakantie uitgebreid. Voor het Voortgezet Onderwijs zijn daarin vooralsnog geen grote veranderingen gekomen.

We dragen op school mondkapjes wanneer we ons binnen de school verplaatsen en tijdens pauzemomenten in het gebouw. We hanteren strak de hygiëne-eisen. We wassen en ontsmetten, zowel medewerkers als leerlingen, bij binnenkomst onze handen, dat doen we nu in de lokalen in verband met de koude buiten. Ook wassen we onze handen op de dag regelmatig, zeker na een WC-bezoek.

coronasamen

Daarnaast zijn we genoodzaakt te ventileren in de lokalen. Tijdens de lessen is de deur naar de gang geopend en wordt er een raam geopend. Tijdens de pauzes worden meerdere ramen geopend om de klas van frisse lucht te voorzien. Dan kan het voorkomen dat tijdens de aanvang van de lessen de temperatuur in het lokaal lager is, het is daarom verstandig om hierin met de kleding al vast rekening te houden.

De andere regels van het protocol gelden onverminderd. De leerling/medewerker blijft thuis bij:
- verkoudheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten
- plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
- kortademigheid/benauwdheid
- verhoging óf koorts boven de 38 graden
Het gebruik van mondkapje is verplicht, de leerlingen nemen de mondkapjes mee van huis.
Bij een positieve coronatest van een lid van het huishouden, gaat de rest van het huishouden gedurende 10 dagen in quarantaine, dus ook niet naar school!

Zoeken

Facebook

Agenda

26 apr 2021;
Meivakantie
13 mei 2021;
Hemelvaart
24 mei 2021;
Pinksteren

Contact

PrO Hardenberg
Verlengde Korte Steeg 18
7772 RZ Hardenberg
Tel: 0523-267700
Email: info@prohardenberg.nl