123456

Vacature 

KLIK op de afbeelding voor meer info!

 

 
Bekijk de Video
 

Interesse?

Benieuwd of PRO Hardenberg bij jou past? Bekijk de introductie video of de schoolgids voor meer informatie.

Schoolgids bekijken »
Toelating en Aanmelden »
Open Dag »

 

Agenda 

ma okt 22
Herfstvakantie
di nov 06 @09:00 - 16:00
Studiedag
do nov 15 @08:30 - 12:05
Studio Flits
vr nov 16 @08:00 - 17:00
MediaMasters
di nov 20 @08:30 - 15:30
IOP gesprekken Onderbouw

Toelating

Als de basisschool een advies geeft voor praktijkonderwijs, toetst de PCL van het Samenwerkingsverband
of uw kind in aanmerking komt voor een PRO-beschikking.
Zij toetsen uw kind op leervermogen, intelligentie en sociaal-emotioneel vlak.

Landelijk zijn er een aantal toelatingscriteria vastgesteld:
• De leerling heeft een leerachterstand van drie of meer jaar op twee van de vier leergebieden:
   - technisch lezen,
   - begrijpend lezen,
   - spelling,
   - rekenen / wiskunde.
Waar één van de twee begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen is. 

• Het IQ van de leerling ligt tussen 55 en 80.

Aanmelden

Als uw kind voldoet aan deze toelatingscriteria, kunt u uw kind aanmelden bij PrO Hardenberg en een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op onze school.
U krijgt een rondleiding door de school en we kunnen kennis maken met elkaar.
De aanmelding van leerlingen verloopt volgens een wettelijk vastgelegde procedure.

De ouder(s)/verzorger(s) melden hun zoon/dochter/pupil aan op onze school.
Vervolgens worden relevante gegevens opgevraagd bij de school van herkomst. 
Deze gegevens worden besproken door de toelatings- en begeleidingscommissie.
Als de commissie besluit dat een leerling bij ons op school kan komen, wordt het hele aanmeldingspakket samengevat op een formulier voor de RVC, de regionale verwijzingscommissie.
Dit moet ondertekend worden door de ouders en de school.

De RVC beoordeelt of zij het eens is met de toelatingsbeslissing. Als dat zo is, geeft de RVC een positieve beschikking en is de leerling officieel toegelaten.
Elke leerling op de praktijkschool dient een positieve beschikking te hebben.
Deze wettelijke procedure is ingesteld, om er zeker van te zijn dat elke leerling op de voor hem of haar juiste school terecht komt. 

Aanmeldingsformulier PrO Hardenberg