123456
Bekijk de Video
 

Interesse?

Benieuwd of PRO Hardenberg bij jou past? Bekijk de introductie video of de schoolgids voor meer informatie.

Schoolgids bekijken »
Toelating en Aanmelden »
Open Dag »

 

Agenda 

ma juli 23
Zomervakantie
ma sept 03
Organisatie dag
di sept 04
Organisatie dag
wo sept 05
1e Lesdag Middenbouw en Bovenbouw
wo sept 05
1e Lesdag Onderbouw

De Week van het geld 2018

De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 tot en met 16 maart.
Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan!
 
Het is belangrijk dat jongeren al vroeg leren budgetteren, financiële risico’s inschatten en een langetermijnplanning maken. De toenemende digitalisering van het betalingsverkeer, de vele reclame-uitingen en het feit dat jongeren steeds vroeger deelnemen aan de economie zijn slechts enkele redenen.
 
Ook op PrO Hardenberg besteden we veel aandacht aan het omgaan met geld en geldzaken. 

HALT voorlichting over Groepsdruk

Dinsdag 20 februari komt een medewerker van Bureau Halt voorlichting geven aan groep O1 en O2 over groepsdruk.

Jongeren willen graag bij de groep horen. Stoer gedrag speelt daarbij een belangrijke rol. Met stoer doen maak je indruk en verwerf je aanzien. Dat kan soms leiden tot negatief gedrag, zoals diefstal of vandalisme. De groep biedt veiligheid. Hierdoor doen jongeren dingen die ze alleen niet zo snel zouden doen.

In de les maken de leerlingen kennis met het verschijnsel ‘groepsinvloed’ en hoe daarmee om te gaan. Door in te gaan op de voorbeelden die leerlingen noemen, sluit de voorlichting zo dicht mogelijk aan op hun belevingswereld.

Over Halt 
Halt voorkomt, bestrijdt en bestraft jeugdcriminaliteit door bewustwording en gedragsbeïnvloeding van jongeren en hun ouders. Als rechtspersoon met een wettelijke taak voert Halt jaarlijks 17.000 Halt-straffen uit. Ook levert Halt duizenden kortlopende interventies zoals voorlichtingen op scholen en veiligheidsanalyses op sportverenigingen. Doel is het terugdringen van jeugdcriminaliteit en zo een bijdrage leveren aan een veilige en leefbare samenleving. 

Informatieve Ouderavond

Op donderdag 22 februari hebben we voor de ouders en verzorgers van de leerlingen van PrO Hardenberg een informatieve avond.

Deze avond wordt zoals de laatste jaren gebruikelijk niet in de school gehouden. We houden dit jaar de ouderavond in het gebouw van de Larcom in Hardenberg. In dat gebouw is het Arbeids Trainings Centrum (ATC) waar wij als school veel gebruik van maken.

Leerlingen volgen daar in het eerste en tweede leerjaar de lessen productie onder begeleiding van een medewerker van PrO Hardenberg. Door het ATC kunnen leerlingen kennismaken met een bedrijfsmatige werkomgeving.

Wanneer leerlingen in het derde- en/of vierde leerjaar zitten kunnen leerlingen ook stage lopen bij de Larcom, het is een stageplek waar wat meer begeleidingsmogelijkheden geboden kunnen worden. Ook kunnen we bij Tracé, ook een onderdeel van de Larcom, leerlingen laten screenen op hun arbeidsmogelijkheden/vaardigheden om voor hen de noodzakelijke begeleiding te verkrijgen voor de plaats op de arbeidsmarkt.

Daarnaast bieden we in samenwerking met de Larcom, de heftruckcursus aan. Jongeren van het PrO kunnen zo een heftruck-rijbewijs verwerven. Daarmee worden de kansen op de arbeidsmarkt voor deze jongeren vergroot. Deze avond krijgt u dus de mogelijkheid een kijkje te nemen in het gebouw van de Larcom waar de jongeren van PrO Hardenberg

Het programma is als volgt:
19.15 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee
19.30 uur: Start van de avond met algemene informatie over de samenwerking van PrO Hardenberg met de Larcom.
19.50 uur: Workshopronde voor ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 1&2 over het ATC en de productie-omgeving.
19.50 uur: Workshopronde voor ouders/verzorgers van leerlingen vanaf leerjaar 3 over het project Smart met geld en stichting Raad en Recht, over wat verandert er in de wereld van een 18-jarige.

Wat verandert er dan op het gebied van geld, ziektekosten, verantwoordelijkheden? (Er verandert vaak meer dan we denken!) Een heel informatieve workshop waarin je als ouder goed geïnformeerd wordt over de veranderingen rond de 18e verjaardag en daarna. Deze workshop wordt verzorgd door MeeIJsseloevers en stichting Raad en Recht.
Aansluitend Een rondleiding in het gebouw van de Larcom.
Afsluitend Is er gelegenheid voor een gesprek, een hapje en een drankje.

U bent van harte welkom op de ouderavond bij Larcom Vestiging Hardenberg (Kruzeborg), Handelsstraat 59, 7772 TS Hardenberg.